ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนึ่งในเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความรับผิดชอบ ที่ผู้นำคริสเตียนจะมีได้คือ การได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักเทศน์หรือคนเลี้ยงแกะในครอบครัวของพระเจ้า มีเพียงไม่กี่คนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงตามแบบพระคัมภีร์ (ดูกิจการ 20, 1 ทิโมธี 3, และทิตัส 1) ความกังวลในเรื่องการเลี้ยงดูคนอื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราทุกคน ขอให้เรามีผู้ที่ได้รับการเลือกให้เป็นคนเลี้ยงแกะของเรามีใจที่เต็มไปด้วยคุณธรรมและมีทักษะที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการดูแลคนได้ และเมื่อพวกเขานำ ก็ให้เราสนับสนุนพวกเขาในความพยายาม การอธิษฐาน และในงานของพวกเขา

คำอธิษฐาน

โอ พระผู้เลี้ยงผู้ประเสริฐ ข้าพระองค์อธิษฐานที่พระองค์จะให้มีผู้นำคริสตจักรที่ดี ที่จะเลี้ยงดูแกะของพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และทักษะที่มาจากพระเจ้า อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น