ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เราแสวงหาพระพรของพระองค์ ไม่ใช่เพราะพระองค์ต้องการที่จะควบคุมชีวิตของเรา แต่เพราะพระองค์ปรารถนาที่จะอวยพรเราและให้เราทรู้จักของขวัญในชีวิตของเราที่มาจากพระองค์ ดังนั้นลองแสวงหาพระคุณของพระองค์และพระพรจากพระองค์นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ต้องการการอวยพรและการทรงนำที่มาจากพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ในหลายๆ เรื่องที่เป็นภาระหนักในจิตใจของข้าพระองค์...(ให้คุณบอกพระเจ้าเรื่องที่หนักใจ) และนอกจากนี้ พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ต้องการสติปัญญาของพระองค์ในเรื่องต่อไปนี้ ....และสุดท้าย ในอาทิตย์นี้ ขอให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วยในชีวิตอย่างชัดเจนมากขึ้น ข้าพระองค์ไม่สงสัยในความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ต้องการความมั่นใจว่าพระองค์อยู่ใกล้ ในเวลาที่ข้าพระองค์เจอปัญหาต่างๆ ในชีวิตช่วงนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น