ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดของเราสามารถทำให้เรามีปัญหาแน่นอน! นี่คือความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีใจที่เสื่อมโดยความชั่วร้าย การพูดเผยให้เห็นมากมายเกี่ยวกับชีวิตภายในของเรา และคนชั่วก็จะต้องซ่อนเอาไว้มาก! แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่นำเราให้มาดูถึงตัวเอง การพูดของเราบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเรา? มันช่วยให้เราหนีปัญหา หรือมันเปิดเผยให้เห็นความชั่วร้ายในจิตวิญญาณของเรา?

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และความคิดแห่งหัวใจของข้าพระองค์บริสุทธิ์และไร้มลทินในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงทำให้จิตวิญญาณ หัวใจและร่างกายของข้าพระองค์บริสุทธิ์ โดยผ่านการชำระจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ด้วยเกียรติและความชอบธรรม ขอทรงให้ข้าพระองค์เข้มแข็ง เพื่อที่เวลาข้าพระองค์อ้าปากพูด คำพูดที่ออกมาจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงครอบครองชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น