ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเจ้าเป็นความเข้มแข็งของข้าพระองค์" อำนาจของพระองค์ที่มีให้เรา ทำให้เรามีกำลังด้วยการทรงอยู่ด้วยของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงเป็นมากกว่าความเข้มแข็งให้ข้าพระองค์ แต่เป็นความเข้มแข็งให้แก่ผู้ที่ต้องต่อสู้กับความเศร้าโศกและความสิ้นหวัง ขอทรงอวยพระพรเป็นพิเศษสำหรับ _________ ในเวลาของความยากลำบากและการต่อสู้ครั้งนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น