ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราได้รู้เกี่ยวกับคริสเตียนในสถานที่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่หรือในเวลาที่ยากลำบาก หรือพวกเขามีความเชื่อใหม่ ให้เราตั้งใจอธิษฐานแบบนี้เพื่อพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดอวยพรพี่น้องในพระคริสต์ของข้าพระองค์ทั่วทุกมุมโลก ขอทรงให้กำลังแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การโจมตีและต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหง ขอทรงให้ผู้เชื่อใหม่ในครอบครัวของพระองค์เติบโตขึ้น ขอทรงสอนผู้ที่กำลังมีข้อสงสัยและความไม่แน่นอน ขอทรงอวยพรคนของพระองค์ในวันนี้ด้วยสันติสุข อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น