ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราจะต้องเป็นคนที่ชอบทำความดี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของพระเยซู ดังนั้นให้เรามาฉกฉวยโอกาสที่พระเจ้าให้เพื่อเราจะได้ทำดีกับคนอื่น ให้เราใช้พระพรทั้งหมดนี้ในการถวายเกียรติยศกับพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ยิ่งใหญ่ โปรดเปิดตาใจของข้าพเจ้าให้สัมผัสได้ถึงคนรอบข้างเหล่านั้นที่อยากจะเห็นความดีและพระคุณของพระองค์ ผ่านมาทางความเห็นอกเห็นใจและความห่วงใยของข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น