ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมผมไม่สามารถยกโทษให้พี่น้อง ผู้ที่พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเขา ในเมื่อผมเองก็รู้ว่าพระเจ้าจ่ายค่าไถ่เพื่อยกโทษให้กับผม?

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ในวันนี้ข้าพระองค์ขอยอมปล่อยความไม่พอใจหรือความขมขื่นที่ข้าพระองค์มีต่อลูกของพระองค์ ข้าพระองค์ขอโทษที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระคุณและความเมตตาของพระองค์ที่เทลงมาให้แก่ข้าพระองค์ อับบา พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่ข้าพระองค์จะไม่เอาผิดผู้ที่กระทำผิดต่อข้าพระองค์ และในการที่ข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์เจ็บ เหมือนเป็นพี่น้องในครอบครัวของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มุ่งมั่นทำตามตัวอย่างของพระองค์ในเรื่องการให้อภัย แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากก็ตาม อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น