ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เยเรมียาห์บอกคนของพระเจ้าว่าหลังจากถูกกวาดต้อนทำลายครบ 70 ปี พระเจ้าจะช่วยไถ่และฟื้นฟูพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้พวกเขาจะละทิ้งพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า แต่พระองค์ก็จะไม่ละทิ้งพวกเขาหรือลืมคำมั่นสัญญาที่ให้กับพวกเขาไว้ พระองค์รักษาคำพูด อันที่จริง พระเจ้าได้วางแผนและจัดเตรียมอนาคตอันสดใสให้กับพวกเขาไว้แล้ว คำสัญญานี้ยังเตือนเราว่าไม่ว่าเราจะเจอกับความเศร้าโศกเสียใจมากแค่ไหน พระเจ้าก็ยังมีแผนสำหรับเรา พระองค์จะรักษาสัญญาที่ให้กับเรา พระองค์จะไถ่และอวยพรเรา เราสามารถมีความหวังและอนาคตที่สดใสได้ เพราะพระองค์รักษาคำพูด และเราก็ไว้วางใจในพระบุตร คือพระเยซู ผู้ที่ช่วยให้เรารอดพ้นจากศัตรูทั้งหลายได้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดให้ความเชื่อกับข้าพเจ้า ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าอ่อนแอ หมดกำลังใจ และกำลังท้อถอย โปรดสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิต โปรดให้ความกล้าหาญกับข้าพเจ้า ตอนที่ความเชื่อของข้าพเจ้าสั่นคลอน โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเชื่อฟังคำของพระองค์ แม้ว่ามันจะดูยากหรือรู้สึกท้อแท้แค่ไหนก็ตาม ขอบคุณที่ให้อนาคตอันสดใสกับข้าพเจ้าในพระเยซู โปรดช่วยข้าพเจ้าให้มีสติรู้คุณค่าของของขวัญอันวิเศษสุดนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น