ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เยเรเมียห์บอกคนของพระเจ้าว่าหลังจากความทุกข์ทรมาน 70 ปี พระเจ้าจะช่วยไถ่และฟื้นฟูพวกเขาตรงกันข้าม แม้พวกเขาได้ละทิ้งพระเจ้าหลายต่อหลายครั้ง แต่พระองค์จะไม่ละทิ้งพวกเขาหรือลืมคำสัญญาของพระองค์ที่ให้กับพวกเขา พระองค์จะซื่อสัตย์ จริงๆ แล้ว พระเจ้าได้วางแผนและการเตรียมอนาคตที่สดใสสำหรับพวกเขา สัญญานี้ยังเตือนเราว่าไม่ว่าความเศร้าโศกส่วนตัวของเราจะมากเพียงใด พระเจ้ามีแผนสำหรับเรา พระองค์จะรักษาสัญญาที่ให้กับเรา พระองค์จะไถ่และอวยพรเรา เราสามารถมีความหวังและอนาคตที่สดใสได้ เพราะความสัตย์ซื่อของพระองค์และความไว้วางใจที่เรามีในพระบุตร องค์พระเยซู ผู้ที่ให้เราพ้นจากศัตรูทุกคน

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ขอทรงให้ความเชื่อแก่ข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์อ่อนแอ หมดกำลังใจ และกำลังล้มลง ขอทรงสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพระองค์เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์ ขอทรงให้ความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ เมื่อความเชื่อของข้าพระองค์สั่นคลอน ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เชื่อฟังคำของพระองค์ แม้ว่ามันจะดูยากหรือแม้ว่าข้าพระองค์จะรู้สึกท้อแท้อย่างไร ขอบพระคุณที่ทรงให้อนาคตที่สดใสในพระเยซู ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีชีวิตอยู่อย่างมีสติ และตระหนักถึงของขวัญอันยิ่งใหญ่นี้ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น