ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ประวัติศาสตร์บอกให้ผมรู้ว่ามันเป็นจริง ความเชื่อ ความไว้ใจ จะเป็นสิ่งที่จริงตลอดกาล! ความเงียบหรือการหยุดในความวุ่นวายที่รีบเร่งของชีวิตของเรา เตือนเราว่ามันเป็นความจริงในวันนี้

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ในสวรรค์ ขอให้พระนามพระองค์จะได้รับการเคารพนับถือและถือว่าบริสุทธิ์ในชีวิตและโลกของข้าพระองค์ในวันนี้ น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จ พระองค์ครอบครองโลกนี้มาด้วยอำนาจและฤทธานุภาพ และสุดท้ายก็เป็นเช่นเดียวกับในสวรรค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น