ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทึ่งจริงๆ จะมีคำอธิษฐานไหนสุดยอดไปกว่านี้อีก ในการเลือกตั้งผู้นำใหม่ในเมือง เขต หรือประเทศใดๆ ก็ตาม หรือการเลือกผู้ปกครอง หรือผู้รับใช้ในคริสตจักร

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับพวกเราด้วย ที่เลือกผู้นำด้วยเหตุผลที่ผิดๆ และมีนิสัยที่ไม่เข้าท่า ขอโปรดให้มีผู้นำที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น เพิ่มมากขึ้นในสังคมทุกชนชั้น อธิษฐานในนามของพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น