ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี่คือสงคราม เราต้องต่อสู้ทุกวัน ไม่ใช่แค่กับความบาปและสิ่งล่อลวงเท่านั้น เรามีศัตรูที่แท้จริงที่อยากให้เราถูกทำลาย แต่ศัตรูของเราได้พ่ายแพ้ และถูกตำหนิจากทูตสวรรค์ของพระเจ้าแล้ว ดังนั้นขอให้เรามีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ เพราะเราไม่ได้ทำเล่นๆ ว่าเราเป็นแค่คริสตจักร แต่เราต่อสู้เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

ราชาผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ชนะความบาปและความตาย และกฎต่างๆ เพื่อเรา และทรงทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมและไม่มีบาปด้วยพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น