ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าพูดอยู่เสมอ พยานของพระองค์บอกเล่าถึงความสง่างาม ความยิ่งใหญ่ และความเมตตาของพระองค์ จักรวาลตะโกนด้วยความชื่นชมยินดี เพราะเบื้องหลังความงามที่ซับซ้อนและอำนาจที่ทำให้หยุดนิ่ง ก็มาจากผู้ที่ทำให้จักรวาลมีชีวิต มีวัตถุประสงค์ และความตั้งใจ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้สร้างฟ้าสวรรค์นับไม่ถ้วนและโลกสีฟ้าเล็กๆ ของเรา ขอบพระคุณที่ทรงฟังเสียงร้องของคนคนหนึ่ง ซึ่งเล็กมากเมื่ออยู่ในจักรวาลที่มีขนาดใหญ่ ข้าพระองค์รักพระองค์ ชื่นชมพระองค์ ไว้วางใจและสรรเสริญพระองค์ด้วยความประหลาดใจ ขอให้พระองค์เป็นที่เคารพสรรเสริญในชีวิต คำพูด และการกระทำของข้าพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น