ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีอะไรที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและอยากโอ้อวดไหมครับ อะไรเป็นที่มาของความภาคภูมิใจนั้น เปาโลเตือนเราว่าแหล่งที่มาแห่งความภาคภูมิใจแหล่งเดียวที่เชื่อถือได้ และเป็นความจริงของเราก็คือ การโอ้อวดในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเราบนไม้กางเขน ที่มาของความภาคภูมิใจนี้ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ทำ และสำเร็จด้วยตัวของเราเอง การภูมิใจและโอ้อวดด้วยเรื่องอื่นๆ เป็นเพียงสิ่งที่ชั่วคราวเท่านั้น เทียบไม่ได้เลยกับความชื่นชมยินดีที่เรามีในชีวิตของพระเยซู ในความตายและในการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ด้วย ในเวลาที่ข้าพระองค์คิดว่าตัวเองนั้นสำคัญ เพียงเพราะความสำเร็จที่มีชั่วคราว ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีแหล่งที่มาสำหรับการที่จะโอ้อวดในเรื่องความรักและพระคุณของพระเยซูบนไม้กางเขน ข้าพระองค์ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น