ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าหนังสือเดินทางของคุณจะบอกว่าอย่างไร ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคริสเตียน ไม่มีประเทศใดโลกที่มีสิทธิอ้างในตัวคุณได้ ไม่มีธงที่ปลิวอยู่เหนือคุณ มีแต่พระเยซูและอาณาจักรแห่งสวรรค์เท่านั้น คุณมีอะไรที่เหมือนกับผู้เชื่อชนเผ่าอะบอริจินของอินโดนีเซีย ผู้ลี้ภัยคริสเตียนในแอฟริกา พี่น้องชาวเบดูอินในอียิปต์อ แม่บ้านบราซิลที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณ นักธุรกิจระดับสูงในฮ่องกงที่อธิษฐานในชื่อของพระเยซู มากกว่าสิ่งที่คุณมีเหมือนกับเพื่อนข้างบ้านของคุณ ถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักพระคริสต์ว่าเป็นองค์เจ้าชีวิต และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงสง่าราศีและพระบิดาผู้ทรงอำนาจ ข้าพระองค์รอคอยวันที่ผู้คนจากทุกภาษา ทุกเผ่า และทุกประเทศ จะมาร่วมกับทูตสวรรค์ที่อยู่ล้อมรอบบัลลังก์ของพระองค์ และนมัสการพระองค์ด้วยความสุขตลอดไป ขอทรงทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น