ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเตือนเราว่าการสอนมีความสำคัญมาก แม้ว่าเราอาจจะคาดหวังว่าจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะความเห็นอกเห็นใจของพระเยซู แต่สิ่งที่แกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงส่วนมากต้องการคือ การสอนที่เป็นหลักสำคัญ เป็นรากฐานในการปฏิบัติจากครูที่รู้จักและห่วงใยพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดอวยพรคริสตจักรของพระองค์ ด้วยครูสอนที่มีพลัง มีความเห็นอกเห็นใจ และมีประสิทธิภาพ ขอทรงโปรดให้คนของพระองค์ แกะของพระองค์ ได้รู้สึกหิวกระหายพระคำของพระองค์ และมีความตั้งใจที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของเรา ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น