ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณลองนึกถึงสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าการที่พระเจ้าไม่ให้อภัยบาปของเราได้หรือไม่ เรารู้ว่าพระองค์จ่ายค่าไถ่ให้เราอย่างมาก เพื่อความบาปของเราจะได้รับการยกโทษ เรารู้ว่าพระองค์รักเรามากแค่ไหน เรารู้ว่าพระองค๋ต้องการให้เรามีสายสัมพันธ์กับพระองค์ ดังนั้นทำไมพระองค์จะหยุดการยกโทษล่ะครับ นั่นเพราะเราแสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมรับการยกโทษนั้น หรือเราไม่มีความเข้าใจนั่นเอง พระเจ้าทรงพระกรุณาและพระองค์จะไม่ยอมรับผู้ที่ไม่มีสง่าราศี

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ มีหลายคนที่ข้าพระองค์ยังไม่สามารถยกโทษให้ได้ ขอทรงโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ทำให้จิตใจของข้าพระองค์อ่อนโยนมากขึ้น ขอทรงชำระจิตวิญญาณที่มีความขมขื่นใจหรือความขุ่นเคืองในใจอยู่ และขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีกำลังที่จะปล่อยความเจ็บปวดในอดีตให้ผ่านไป และยกโทษให้คนอื่น ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับพระคุณนี้ ที่ไม่เพียงแต่ข้าพระองค์ได้รับการยกโทษ แต่ข้าพระองค์ยังสามารถยกโทษให้คนอื่นด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น