ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบการมีตัวเลือก ชอบที่จะรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเอง ผมรู้สึกขอบคุณจริงๆที่พระเจ้าให้ผมยอมมีชีวิตตามความต้องการของพระองค์ และให้ผมวางใจในพระองค์ พระองค์ทำงานในตัวผมเพื่อให้ผมเป็นไปตามที่ทรงต้องการ (ฟิลิปปี 2:13) และทำให้ดีที่สุด (โรมัน 8:28) ผมดีใจที่รู้ว่าแผนงานของผมขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระองค์ ผมรู้สึกขอบพระคุณ ที่เป้าหมายและความสำเร็จของผมอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ผมดีใจที่จะประกาศว่าอะไรก็ตามที่รออยู่ข้างหน้าผม "ถ้าเป็นความต้องการขององค์เจ้าชีวิต"

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ชีวิตและอนาคตของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่แผนงานของข้าพระองค์เป็นไปเพื่อตัวเองมากกว่าที่จะพึ่งพระองค์ ขอบพระคุณที่ช่วยข้าพระองค์จากสิ่งแย่ๆที่เกิดจากความล้มเหลวของแผนซึ่งข้าพระองค์สร้างขึ้นมาจากความโง่เขลาและหยิ่งยโส พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ยินดีที่จะวางแผนงาน ชีวิต และอนาคตของข้าพระองค์ไว้ให้เป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น