ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเตือนเราว่าการสอนนั้นมีความสำคัญมากอย่างเหลือเชื่อ ถึงเราจะหวังว่าพระเยซูจะทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆให้เห็น เพราะสงสารเรา แต่สิ่งที่แกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงต้องการจริงๆคือ คำสอนที่ดี หนักแน่น ติดดิน และเอาไปใช้ได้จริง จากครูที่รู้จักพวกเขาดีและห่วงใยพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ได้โปรดอวยพระพรคริสตจักรของพระองค์ ให้มีครูสอนที่กระตือรือร้น เข้าอกเข้าใจ และสอนเก่งด้วยเถิด ช่วยทำให้พวกเรา คนของพระองค์ แกะของพระองค์ หิวกระหายพระคำของพระองค์ และเต็มใจเอาไปใช้ในชีวิตด้วยเถิด ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น