ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่พระเจ้า พระบิดาให้กับผมคือ ความเห็นอกเห็นใจครับ ไม่ใช่ความสงสาร ไม่ใช่ความโกรธ ไม่ใช่ความอับอาย ไม่ใช่การหมดอดทน ไม่ใช่การปฏิเสธ แต่เป็นความเห็นอกเห็นใจครับ พระองค์ใส่ใจกับความเจ็บปวดของผมมากพอที่จะเข้ามาสู่โลกนี้ และมีส่วนรับความเจ็บปวดนั้นในพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความเมตตา และพระเจ้าแห่งความเห็นอกเห็นใจ ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เพียงแต่รู้และห่วงใยเกี่ยวกับการต่อสู้และปัญหาของข้าพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์รู้ว่าสิ่งหนึ่งเป็นความรักและความเมตตาของพระองค์ และอีกสิ่งหนึ่งเป็นความยิ่งใหญ่และอำนาจของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์มีจิตวิญญาณของความเห็นอกเห็นใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น