ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลเขียนตอนจบของจดหมายอันน่าชื่นชมยินดี ที่เขียนถึงชาวกาลาเทีย ไว้ด้วยคำเตือนที่ยอดเยี่ยม สำหรับทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ ถึงใครก็ตามที่มีความชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เป็นคนของพระเจ้า เป็นเหมือนชาวอิสราเอลของพระองค์ เป็นเหมือนกันกับอับราฮัมที่ออกเดินทางยาวไกล โดยวางใจในสัญญาของพระเจ้า ดังนั้นใครที่เป็นเหมือนชาวอิสราเอล ติดตามการทรงนำของพระเจ้า และมั่นคงในสัญญาของพระองค์ ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เป็นเหมือนกับคนในหนังสืออพยพที่พระองค์ทรงช่วย โดยใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์และด้วยเลือดของแกะในเทศกาลปัสกา แต่ในปัจจุบันนี้คนของพระเจ้าถูกซื้อด้วยเลือดและได้รับการไถ่จากความบาปและความตาย ตอนนี้ไม่ต้องแบ่งว่าใครเป็นยิวหรือต่างชาติ เป็นทาสหรือเป็นไท เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง เพราะในอิสราเอล เราทุกคนเป็นคนของพระเจ้าและเป็นผู้รับความเมตตากรุณาและสันติสุขของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้า องค์เจ้าชีวิตแห่งคำสัญญา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับบิดาแห่งความเชื่อ ผู้ซึ่งมั่นคงในความเชื่อและวางใจในพระสัญญาของพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์เติมเต็มคำสัญญานั้นในพระเยซูคริสต์ ขอบพระคุณที่ทรงอวยพระพรและรับข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ ขอให้พวกเรา คนของพระองค์ ได้สรรเสริญพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น