ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามองหาปัญญาในสิ่งที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์มากมาย แต่ปัญญาที่ประเสริฐ เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งใจถ่อมใจลงต่อหน้าพระเจ้าของเรา ผู้ที่ควรค่าที่เราจะยำเกรงและนมัสการพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ความกว้างใหญ่ของจักรวาลและความซับซ้อนที่น่าทึ่งของสิ่งที่พระองค์สร้างที่เล็กมากๆ ทำให้ข้าพระองค์พูดไม่ออก ขอทรงโปรดยกโทษให้ความไม่รู้และความหยิ่งของข้าพระองค์ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางปัญญาของพระองค์ ในชื่อของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น