ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม่มักจะมีวิธีดูแลลูก แต่น่าสนใจที่ว่าพระเจ้าสั่งบรรดาพ่อทั้งหลายให้คอยดูแลจิตวิญญาณของลูก ผมเชื่อว่าพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้แม่เกี่ยวข้อง ไม่เลยครับ ผมคิดว่าพระองค์รู้อยู่แล้วว่าบรรดาแม่ๆ จะทำในส่วนของพวกเธอ แต่อิทธิพลของพ่อและการตั้งใจสั่งสอนอบรมเป็นสิ่งจำเป็น

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอให้ลูกๆ ของข้าพระองค์ได้พบพระองค์ในตัวของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น