ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าเราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตมากมายและวางแผนทำโน่นทำนี่ แต่เราก็ไม่ใช่เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราหรอกนะ ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้น เราต้องมองว่าเป็นของขวัญมาจากพระเจ้า ทุกๆ เป้าหมายในชีวิตจะต้องนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ และการรู้ว่าควรเดินในทิศทางไหนก็เป็นของขวัญที่เราได้ผ่านมาทางถ้อยคำของพระเจ้าหรือพระวิญญาณของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

While we may have goals and a sense of mission about our lives, our lives are not really ours to plan. Every day must be greeted as a gift from God. Every goal must ultimately be pursued to his glory. Every true sense of direction is a gift to us from our Father's Word or his Spirit.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและความรัก โปรดนำผมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดเติมผมด้วยสติปัญญาอันบริสุทธิ์ โปรดทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นถึงเส้นทางชีวิตที่พระองค์อยากให้ผมเดิน โปรดให้ผมมีสติปัญญาที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างสง่างามและเปี่ยมด้วยพระคุณอันศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Wise and loving Father, lead me by your Holy Spirit. Fill me with your holy wisdom. Guide me into a more complete understanding of your will for my life. Please give me the wisdom to live each day with character and holy grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เยเรมีย์ 10:23

ความคิดเห็น