ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากบทเพลงสดุดีบทนี้ แม้จะเริ่มต้นด้วยความสิ้นหวัง เราก็จะเห็นความเชื่อที่ค่อยๆมีเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะดูหมดหวัง พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งลูกๆของพระองค์ พระองค์จะไม่ลืมผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์เตรียมสิ่งดีๆ เพื่อช่วยคนเหล่านั้น เพื่อแสดงว่าพวกเขาเป็นคนของพระองค์ ผู้ที่ลี้ภัยในพระองค์จะได้รับการปกป้องและอวยพร สำหรับผู้ที่ได้มาอยู่ในพระเจ้าเพราะการคืนพระชนม์ของพระเยซู คำสัญญาแห่งการอวยพรและการแก้ต่างให้นี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นและทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นด้วย

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าแห่งอับราฮัม โมเสส รูธ ดาวิด และเอสเธอร์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่ทรงพิสูจน์ให้เห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ ที่ผ่านมาหลายร้อยปี ขอบคุณพระองค์สำหรับมรดกที่ยิ่งใหญ่แห่งความเชื่อที่แสดงให้ข้าพระองค์เห็นว่าข้าพระองค์สามารถวางใจในพระองค์ เพื่อที่พระองค์จะจำข้าพระองค์ด้วยพระคุณ ปกป้องข้าพระองค์ด้วยอำนาจของพระองค์ และอวยพรข้าพระองค์ด้วยความดีของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกล้าหาญที่จะยึดมั่นในความเชื่อไม่ว่าจะมีการทดลองใดๆ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์และอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น