ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับสามี ควรตั้งเป้าที่จะมีความรักแบบเสียสละต่อภรรยา เสียสละทำไม ก็เพื่อแสดงความรักต่อภรรยาไง เหมือนกับที่พระเยซูทำเป็นแบบอย่างให้ดูแล้ว พระองค์ยอมสละทุกอย่าง เพื่ออะไรหรือ ก็เพื่อทำให้เราบริสุทธิ์และสวยงามสำหรับพระเจ้า เราก็น่าจะมีแรงจูงใจที่จะเสียสละและยอมสละสิทธิ์ของตัวเองเพื่อเป็นพระพรและรักภรรยาของเรา เหมือนกับที่เปาโลเตือนเราในเอเฟซัส 5:21 เราเองก็ต้องยอม แต่ไม่ใช่อ่อนแอ แต่หมายถึงการรับใช้และเสียสละเพื่อเป็นพระพรและนำสง่าราศีมาสู่พระคริสต์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ โปรดช่วยให้ครอบครัวของเราเต็มไปด้วยความรัก และขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนแรกที่แสดงความรักต่อครอบครัวก่อนในวันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น