ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ที่ไหน คุณจะทำอะไรเพื่อเป็นการลงทุนในความมั่นคงระยะยาว ทำไมคุณไม่ทำให้แน่ใจไปเลยล่ะ ว่าการลงทุนที่สำคัญที่สุดของคุณ จะได้รับผลกลับคืนอย่างมากมาย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าความมั่นคงเดียว และจริงแท้ของข้าพระองค์นั้นคือการอยู่ในพระองค์เท่านั้น ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์จะใช้เวลา พระพร และทรัพย์ต่างๆ ของข้าพระองค์ ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ และพาคนอื่นเข้ามาหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น