ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไล่ตามสิ่งที่ต่างๆ มากมาย แต่มีเพียงสิ่งเดียวที่มีความสำคัญ การมีเงินมากมาย มีอสังหาริมทรัพย์และเกียติยศสูงศักดิ์ ไม่ได้หมายความว่ามีมาก ถ้าคุณได้ไปยังที่อยู่ที่ดีที่สุดโดยไม่มีพระเจ้า ที่แย่ไปกว่านั้นคือ ในช่วงที่กำลังยุ่งๆ ของคุณ คุณจะตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่ในดินแดนแห้งแล้ง ที่ซึ่งพระคริสต์ไม่ได้อยู่ด้วยและไม่มีชีวิตที่นั่น ขออย่าให้เราเสียชีวิต จิตวิญญาณ ความหมายของเราโดยการไล่สิ่งที่ไม่ยั่งยืน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้จัดลำดับความสำคัญของข้าพระองค์ให้ถูกต้อง ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตที่บริสุทธิ์ และขอให้จิตใจของข้าพระองค์เปิดรับน้ำพระทัยของพระองค์มากกว่าการแสวงหาตัวเอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น