ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ดาวิดถูกเยาะเย้ยที่เขาเต้นรำอย่างเต็มที่ไม่อายใคร เพราะดีใจเป็นล้นพ้น ที่ได้นำหีบแห่งคำมั่นสัญญากลับมาได้ เขาไม่ยอมให้คำเยาะเย้ยนั้น มาหยุดความชื่นชมยินดีของเขา เพราะนี่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่จริงๆ พระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียว เขาจึงเฉลิมฉลองอยู่ต่อหน้าองค์เจ้าชีวิต

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณและ ความเมตตา ทรงฤทธานุภาพและบริสุทธิ์ พระองค์เป็นความชื่นชมยินดี เป็นความหวัง และเป็นอนาคตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระองค์ เพราะพระองค์เป็นหนึ่งเดียว และเป็นแค่สิ่งเดียว ที่ควรค่ากับสง่าราศี เกียรติยศ และคำสรรเสริญทั้งสิ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น