ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันดีแค่ไหนล่ะครับ ที่เราจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเหมือนเป็นเงาของพระองค์ และมีส่วนในบ้านที่มีความสุขของพระองค์ พระองค์อยู่ไม่ไกล ถ้าใจเราเลือกที่จะเข้าใกล้พระองค์ ขอให้เราเลือกที่เราจะเข้าใกล้พระองค์นะครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้เลี้ยงที่อ่อนโยน และอับบา พระบิดา ขอให้พระองค์ทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้ ข้าพระองค์รอคอยที่จะอยู่ในพระองค์ โดยการพยายามสะท้อนให้เห็นความบริสุทธิ์และความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์ใกล้พระองค์ได้โดยพระโลหิตของพระเยซู ที่ยืนยันถึงความรักและความเมตตาของพระองค์​อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น