ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นเป้าหมายที่ดีสำหรับคนเป็นพ่อแม่? แม้ว่าคุณจะไม่มีลูกของคุณเอง หรือถ้าลูกคุณโตแล้ว แต่พระเจ้าให้คริสตจักรของคุณมีเด็กๆ เพื่อให้คุณสามารถสอนให้พวกเขารัก ให้เกียรติและยำเกรงพระบิดาผู้เดียวในสวรรค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงรัก ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีส่วนในการสอนลูกๆ ของพระองค์ และเมื่อข้าพระองค์สอน ขอทรงโปรดอวยพรความพยายามของข้าพระองค์ที่จะสอนให้พวกเขารัก ให้เกียรติและยำเกรงพระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าที่แท้จริงและบริสุทธิ์ ข้าพระองค์อธิษฐานขอความช่วยเหลือและพระคุณนี้ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น