ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โนอาห์ได้ชื่อว่าเป็นคนชอบธรรม ไม่มีเรื่องให้ตำหนิในรุ่นของเขา เป็นผู้ที่เดินกับพระเจ้าและทำตามทุกอย่างที่พระองค์บอก (ปฐมกาล 6:9, 22) คุณคิดคำที่เป็นการให้เกียรติที่สูงส่งกว่านี้ได้ไหม ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อผมตายจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเยซู ที่ป้ายบนหลุมศพผมจะมีคนเขียนว่าอย่างไร แต่แน่นอนว่าผมอยากให้ผมควรค่าพอที่คนจะเขียนแบบเดียวกับที่เขียนให้โนอาห์ แล้วคุณล่ะครับอยากให้คนจดจำและเขียนอะไรเกี่ยวกับคุณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์รู้อย่างแน่แท้ว่าข้าพระองค์รอดได้เพราะพระคุณของพระองค์ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือชอบธรรมที่ข้าพระองค์ได้ทำ พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์อยากถวายเกียรติแด่พระองค์ ด้วยชีวิตของข้าพระองค์ และแสดงให้คนอื่นเห็นว่าความรักความเมตตากรุณาของพระองค์นั้นได้เปลี่ยนชีวิตของลูกๆ ของพระองค์ พระบิดา ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์ ให้ควรค่าพอสำหรับการที่จะมีชื่อเสียงเหมือนโนอาห์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น