ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตของเราจะไม่ได้มีเราคนเดียว พระเจ้าอยู่กับเราอย่างใกล้ชิด อนาคตและความปลอดภัยของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ เรามั่นใจในอิสรภาพของเรา ทั้งอิสรภาพจากความตายซึ่งหมายถึงการรับใช้พระองค์ หรืออิสภาพของพระองค์ ผ่านความตาย ซึ่งคือการไม่ถูกผูกมัดจากความตาย และการต่อสู้กับความบาป องค์เจ้าชีวิตจะทำให้เราปลอดภัย

คำอธิษฐาน

ผู้ปกป้องที่ยิ่งใหญ่ ศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่อยู่กับข้าพระองค์ ขอบคุณที่อนาคตของข้าพระองค์มั่นคงในพระองค์ ขอทรงทำให้ความเชื่อมั่นนี้เป็นพลังในชีวิตที่จะให้อนาคตและชีวิตของฉันของฉันกับคุณแด่พระองค์ อธิษฐานโดยอำนาจ และในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น