ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม่ของผมเตือนผมกับพี่น้องบ่อยๆ ตั้งแต่เด็กจนโตว่า อย่าคิดที่จะรวยทางลัดด้วยการทำบาป ก็เหมือนกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราว่าความร่ำรวยที่ได้มาแบบผิดๆ ก็ไม่ใช่หนทางที่นำไปสู่ชีวิตที่มั่งคั่งบริบูรณ์ มีทางเดียวที่จะนำเราไปถึงชีวิตแบบนี้ได้ คือเดินตามแนวทางของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

My mom regularly reminded my brothers and I as we grew up that sin is often a false shortcut to a good thing. In a similar way, the Holy Spirit reminds us that falsely acquired riches are not the path to a rich and full life, which can only be truly acquired through godliness.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เมตตาและทรงรัก โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่เป็นคนขี้อิจฉาและหลงอยู่กับความฟุ้งเฟ้อของสังคม โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ สร้างอุปนิสัยใหม่ให้กับข้าพเจ้า ที่จะมีความอดทนและมีชีวิตที่พระเจ้าใช้การได้ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เอามาใช้ต่อต้านการล่อลวงของซาตานและใช้ติดตามชีวิตที่เต็มบริบูรณ์ที่พระองค์อยากจะให้ข้าพเจ้ามี อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Generous and loving Father, please forgive me for getting caught up in envy and the culture of affluence. Please use your Spirit to develop in me the patience and righteousness I need to resist the deceptions of Satan and to pursue the fullness of life you long to bring me. In Jesus' name I pray, Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:2

ความคิดเห็น