ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราได้รับผลในสิ่งที่เราควรได้รับ เราคงจะไม่ชอบผลที่เราควระได้แน่ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าร่ำรวยไปด้วยความเมตตาและพระคุณ พระองค์ให้ของขวัญแก่เรา ไม่ใช่เพราะเราสมควรที่จะได้ แต่เพราะการเสียสละของพระเยซู ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณคิดอย่างไร แต่สำหรับผมสิ่งนี้ทำให้ผมอยากรับใช้พระองค์ด้วยความเต็มใจและเต็มไปด้วยความเชื่อ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยพระคุณ ทรงบริสุทธิ์ และบริบูรณ์ในทุกๆทาง ขอบพระคุณที่ทรงสร้างสะพานเชื่อมระหว่างความชอบธรรมของพระองค์ และความไม่สมบูรณ์แบบของข้าพระองค์ ผ่านทางพระคุณที่เสียสละของพระองค์ ขอบคุณสำหรับของขวัญที่เป็นชีวิตนิรันดร์ ขอให้ชีวิตคนธรรมดาของข้าพระองค์นั้นบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น