ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีชัยชนะเพื่อองค์เจ้าชีวิต ถ้าเราบินสูงขึ้นไปเหมือนติดปีกนกอินทรี น่าตื่นเต้นนะครับ ถ้าเราวิ่งและไม่หมดแรง และไม่เหนื่อยในงานของพระเจ้า แต่ส่วนมากคนที่สู้จริงๆเท่านั้นคือคนที่เดินต่อไป และไม่ล้มลงเมื่อการทดลองมาถึง พี่น้องครับ ขอให้เราเดินหน้าต่อไป องค์เจ้าชีวิตอยู่ที่นั่นในเวลาที่เรากลัวที่สุดว่าพระองค์จะลืมเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ที่ทรงสั่งให้มีจักรวาล ผู้ให้กำลังคนที่แทบจะเดินไม่ได้ ให้เข้มแข็งและสู้กับความเครียดและการโจมตีของมารซาตาน ข้าพระองค์ต้องการที่จะอธิษฐานเป็นพิเศษ สำหรับคนที่ข้าพระองค์รู้จักเป็นการส่วนตัวที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งการทดลอง องค์เจ้าชีวิต ขอทรงโปรดให้กำลังแก่พวกเขา และช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด อธิษฐานผ่นทางองค์พระเยซู ผู้ชนะซาตาน ความบาป และความตาย และในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น