ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราจะได้รับค่าจ้างตามที่เราสมควรจะได้รับ เราจะต้องไม่ชอบค่าแรงนั้นแน่ๆ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าผู้ร่ำรวยไปด้วยความเมตตาและพระคุณ ได้ให้ของขวัญกับเรา ไม่ใช่ตามที่เราสมควรจะได้รับ แต่ขึ้นอยู่กับการสละชีพของพระเยซู สำหรับคุณผมไม่รู้ แต่สำหรับผม สิ่งนี้ทำให้ผมอยากรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ด้วยความสัตย์ซื่อ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เปี่ยมไปด้วยสง่าราศีและพระเมตตาคุณ บริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบในทุกสิ่ง ขอบคุณที่พระองค์ยอมมาเป็นสะพานข้ามเหวลึก ที่เชื่อต่อระหว่างความชอบธรรมกับความไม่สมบูรณ์แบบของข้าพเจ้า ผ่านทางพระคุณอันเสียสละยิ่งของพระองค์ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ ขอให้ชีวิตที่เน่าเปื่อยได้นี้บริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น