ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนังสือเอเฟซัสเป็นหนังสือที่ประกาศอย่างชัดเจนเรื่องพระคุณของพระเจ้ามากที่สุดเล่มหนึ่งในจำนวนหนังสือในพระคัมภีร์ทั้งหมด พระคุณพระเจ้าที่ให้กับเราไม่ว่าเราจะรับหรือไม่ แต่พระคุณอยู่กับเราอย่างมากมายและเป็นพระพรให้แก่เรา เมื่อเรารักพระเยซูและยึดมั่นในความรักของพระองค์ด้วยความเชื่อที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์รักพระองค์และพระเยซู พระบุตรของพระองค์ ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ยกโทษให้กับข้าพระองค์เมื่อการกระทำของข้าพระองค์ไม่แสดงออกถึงความรักนี้ และไม่ค่อยมีการบอกคนอื่นเรื่องพระคุณพระเจ้า จุดประกายข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งในการที่มีใจอยากแสดงความรักต่อพระเยซูในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำหรือพูด ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น