ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในเวลาที่เราสับสน เราสามารถวางใจใจได้ว่าแม้เราจะไม่เข้าใจทุกอย่างในโลกนี้ แต่พระเจ้าจะสัตย์ซื่อกับ้ราเสมอ (สดุดี 73:1-22) ทุกอย่างที่เรามีและรู้จักในโลกนี้ก็จะเน่าเปื่อยสูญสิ้นไป แต่สายสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นกำลังของเราตลอดไปพระองค์จะไม่ละทิ้ง ไม่ทำให้เราผิดหวัง หรือลืมเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่อยู่กับข้าพระองค์เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ชีวิตสับสนมากที่สุดและข้าพระองค์มีแต่ความกลัว ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความเชื่อที่จะไม่เพียงแค่ถามพระองค์ แต่ให้วางใจในพระองค์แม้ว่าสถานการณ์อาจจะดูไม่ดี ขอให้ความเชื่อของข้าพระองค์มั่นคง ในระหว่างที่รอให้พระองค์นำเสรีภาพมาสู่คนของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น