ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้นำคริสตจักรเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ต้องมีสติ และควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ที่กำลังแสวงหาสถานะหรือสิทธิพิเศษด้วยการเป็นผู้นำคริสตจักรจะต้องรู้ว่าเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาในสง่าราศีของพระองค์ พระองค์จะจัดการอย่างรุนแรงกับทุกคนที่ได้ทำร้ายคนของพระเจ้า หรือผู้ที่ใช้ความไว้วางใจที่ได้รับนี้ในทางที่ผิด และจะทรงให้รางวัลแก่ผู้ที่มีความซื่อสัตย์

คำอธิษฐาน

พระผู้เลี้ยง ขอทรงโปรดอวยพรคริสตจักรของพระองค์ให้มีคนเลี้ยงแกะที่มีคุณสมบัติที่รักและห่วงใยแกะของพระองค์ และขอทรงโปรดให้ผู้นำที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ ได้รู้สึกว่าพระองค์อยู่ใกล้ และพระองค์พอพระทัยที่พวกเขาดำเนินความรับผิดชอบของพวกเขาเพื่อพระองค์และเพื่อแกะของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู แกะที่ตายแทนบาปของเรา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น