ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าให้ความสวยงามแก่ดอกไม้ และให้ชีวิตแก่หญ้า ในแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งชั่วคราวและไม่มีความสำคัญมากมายเท่ากับการที่พระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยเรา ดังนั้นพระองค์จะให้เราในสิ่งที่สำคัญต่อเราอย่างแน่นอน จนกว่าเราจะกลับบ้านไปอยู่กับพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ยกโทษให้กับข้าพระองค์ด้วยที่หันเหความสนใจไปหาสิ่งล่อลวงต่างๆ ข้าพระองค์เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพระองค์ได้ให้สิ่งที่สำคัญสำหรับข้าพระองค์แล้วผ่านทางองค์พระเยซู และในการอวยพระพรอย่างมากมายของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น