ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าให้ความสวยงามกับดอกไม้ และให้ชีวิตกับต้นหญ้า ถ้ามองภาพใหญ่แล้ว ทั้งดอกไม้และต้นหญ้า ก็อยู่แค่ประเดี๋ยวเดียวและไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลย แต่สำหรับเรา พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยกู้เรา ดังนั้น ไม่ต้องห่วงเลย พระองค์จะต้องให้สิ่งที่เราจำเป็นอย่างแน่นอน จนกว่าเราจะได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย ที่มัวแต่ไปพะว้าพะวังอยู่กับสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า พระองค์ได้ให้สิ่งที่ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมีอย่างครบถ้วนแล้วในพระเยซู และในความใจดีอย่างเหลือล้นจากพระพรทั้งหลายของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น