ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นพระพรที่ยอดเยี่ยมนะครับ ที่มีผู้นำที่เชื่อฟังพระเจ้า เป็นผู้เลี้ยงแกะที่รัก แต่นอกจากเราจะรักพวกเขาแล้ว ให้เราเคารพพวกเขาด้วย พวกเขาจะได้รับความชื่นชมมากยิ่งขึ้นในสวรรค์!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้มีสง่าราศี ขอทรงโปรดอวยพรผู้นำทุกคนที่ซื่อสัตย์และห่วงใยในคริสตจักรของพระองค์ ให้รู้สึกถึงการอวยพระพรและการชื่นชม ขอทรงใช้ข้าพระองค์เพื่อแสดงความรักให้กับผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูผม อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น