ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อันดรูว์มักจะนำคนมาหาพระเยซู และความจริงเรารู้แค่ว่าเขาเป็นน้องชายของซีโมน เปโตร และเป็นชาวประมง นี่คือสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับอัครสาวกคนนี้ แต่นี่ก็ควรเป็นแบบอย่างของชื่อเสียงที่เราควรจะมีไม่ใช่หรือครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งความรอด ขอทรงโปรดอวยพรข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะแบ่งปันพระเยซูให้กับเพื่อน ๆ และครอบครัวของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้เป็นที่รู้จักในแบบที่อันดรูว์มี คือเป็นคนที่นำคนอื่นๆ หาพระคริสต์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น