ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่วุ่นวายของเรา เรามักจะปล่อยตัวเองให้เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและสิ่งไร้สาระ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เรามีชีวิตที่เป็นประโยชน์ หรือมีอายุยืนเราก็รู้ความจริงกันอยู่แล้วว่า ความกังวลเร่งให้เราอายุสั้นลง และขโมยวันแห่งความชื่นชมยินดีและพระคุณไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทำให้โลกหมุนรอบตัวเองและข้าพระองค์มีหัวใจที่เต้นอยู่ ขอบพระคุณที่ให้อนาคตหลังจากเวลาในโลกนี้ของข้าพระองค์หมดลง ขอบคุณที่ทรงเทพระคุณและพระพรอย่างมากมายในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้กับข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ไม่ได้นับพระพรมากพอ และเริ่มที่จะกังวลที่จะอยากได้รับ อยากมีมากขึ้น หรือเมื่อข้าพระองค์กลัวที่จะเสียสิ่งที่มีไป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น