ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กุญแจสำคัญในการมีชีวิตคือ การทิ้งตัวตนของตัวเองและต้อนรับพระเยซูและน้ำพระทัยของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา โปรดอย่าลืมที่จะให้ชีวิตของคุณกับคนที่ยอมสละชีวิตของเขาเองสำหรับคุณ เห็นไหมครับว่าพระองค์กลับมาอีกครั้งเพื่อที่เมื่อเราเสียชีวิตไป เราจะสามารถมีชีวิตอยู่กับพระองค์ได้ตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต เป็นพระบุตร เป็นผู้ช่วยให้รอด และเป็นกษัตริย์ ข้าพระองค์ปราถนาที่จะให้ชีวิตของพระองค์สำแดงในชีวิตของข้าพระองค์ เพื่อสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น