ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"มารานาธา" ขอเสด็จมาเถิด องค์เจ้าชีวิต เสียงร้องเรียกให้พระองค์กลับมาของคริสตจักรในยุคแรกๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ถูกทดลอง ถูกข่มเหงและทนทุกข์ทรมาน มันย้ำเตือนเราให้รู้ว่าโลกเรานี้เต็มไปด้วยผู้หลงหาย ซึ่งมีทั้งเพื่อนที่เรารักและคนในครอบครัวเรารวมอยู่ด้วย ขอให้ความอยากที่จะเห็นพระองค์กลับมาเร็วๆ กับความอยากที่จะแบ่งปันพระคุณของพระองค์ สูสีพอๆกัน คืออยากแบ่งปันพระคุณของพระองค์ให้กับคนที่ยังหลงหาย "ไม่ยอมกลับใจ" และไม่ยอมหันกลับมารับใช้องค์เจ้าชีวิตผู้ยอมตายเพื่อเราจะได้มีชีวิตกับพระเจ้าตลอดไป จนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูกลับมารับเรา ขอให้เรามุ่งมั่นที่จะนำคนให้มากลับใจและได้รับความรอดในพระองค์กันมากๆนะครับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้อดทนและยิ่งใหญ่ ขอทรงใช้อำนาจและความเมตตาของพระองค์ในการนำคนที่ข้าพเจ้ารักและเพื่อนๆ ให้มากลับใจ เพื่อที่ว่าเมื่อพระเยซูมาปรากฏ พวกเขาจะได้มีความสุขและร่วมรับความรอดด้วยกันกับข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดแต่เพียงผู้เดียวของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น