ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำสั่งนี้ดูไม่เป็นเหตูเป็นผลเอาเสียเลยนะครับ นอกจากตัวอย่างการใช้ชีวิตของพระเยซูนั้น พระองค์เป็นผู้ที่ทำแบบนั้นได้ พระเยซูแสดงให้เราเห็นความสำคัญของการฝากโชคชะตาของเราให้อยู่ในมือของผู้สร้างและพระบิดาของเรา เท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหตุเป็นผลที่สมบูรณ์ที่สุด วิธีที่ดีที่สุดที่จะเอาชนะศัตรูคืออะไรล่ะครับ แน่นอนว่าไม่ใช่การทุบตีหรือฆ่าคนคนนั้น ไม่ใช่แบบนั้นเลยครับ วิธีที่เราจะชนะศัตรูของเราคือ ให้พระคุณของพระเยซูครอบครองจิตใจของเขา และให้เขาเปลี่ยนนิสัยให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงมีความรักความเมตตา ขอทรงโปรดทำให้จิตใจของข้าพระองค์อ่อนโยน และขอทรงแก้ไขข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรักได้เหมือนที่พระเยซูรัก ขอทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ได้ช่วยเหลือผู้อื่น แม้แต่กับผู้ที่คัดค้าน รังเกียจ เยาะเย้ยและเกลียดชังข้าพระองค์ พระบิดา โปรดใช้ข้าพระองค์ ให้นำคนอื่นมาหาพระคุณของพระเยซู ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น