ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความชอบธรรมนำพระพรอันยิ่งใหญ่มาสู่เรา ความรุนแรงเป็นรางวัลที่เลวร้ายสำหรับคนที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น แล้วเราจะเลือกอะไรล่ะครับ พระพรหรือความรุนแรง การให้กำลังใจหรือการพูดจาแย่ๆ แล้วตัวเลือกที่แท้จริงคืออะไรครับ ให้พระเจ้ากำหนดลักษณะของเราไม่ใช่คนอื่นหรืออย่างอื่นนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์อยากมีชีวิตที่พอพระทัยพระองค์ เพื่อจะนำพระพรมาสู่อาณาจักรของพระองค์ และช่วยคนอื่นให้เห็นความรุนแรงที่นำมาแต่การทำลายมาสู่ตัวพวกเขาเอง สู่ตัวผู้อื่น และมาสู่เด็กๆด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น