ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คุณทำงานอะไรหรือ" เป็นคำถามยอดฮิตในเกือบทุกสังคม เราแบ่งประเภทของคนตามงานที่เขาทำ แต่พระเจ้า แบ่งเราด้วยพระคุณของพระองค์ ดังนั้น งานที่พระเจ้ามีให้เราทำ หรือวิธีที่พระองค์อยากให้เรา "ทำมาหากิน" คือ ไว้วางใจในองค์พระเยซูอย่างเต็มที่ นี่แหละเป็นเรื่องแรกที่เราแต่ละคนต้องรู้

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ครอบครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพเจ้าเชื่อ แต่โปรดช่วยเพิ่มเติมความเชื่อในส่วนที่ข้าพเจ้ายังขาดอยู่ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น